Over ons / About us

Wij zijn Bep en Ron Loderus (zie foto hiernaast). Als toerist komen wij al meer dan 35 jaar in Noorwegen en Zweden.

Ron is ruim 6 jaar secretaris geweest van de vereniging Nederland-Noorwegen en heeft daarnaast ook als P.R.-functionaris zijn steentje bijgedragen om de vereniging te laten bloeien.

Samen bezochten Bep en Ron voor de vereniging diverse kleinere beurzen in bijvoorbeeld de Noorse kerk, waarbij de campings, die adverteerden in Kontaktlinjen, ook op de promotietafel  een plaatsje kregen.

Nadat Ron zijn functie had neergelegd bij de vereniging, hebben Bep en Ron op verzoek van diverse campings met Nederlandse eigenaars, de promotie op zich genomen. In samenwerking met Innovation Norway is het aanbod aan de bezoekers uitgebreid met brochures van de diverse Noorse regio’s.

Regelmatig kregen wij de vraag waarom zijn er zo weinig brochures over Zweden zijn.

Via de mail hebben wij contact gezocht met Visit Sweden in Amsterdam, met het gevolg dat wij nu ook Zweden in het algemeen en een aantal Zweedse regio’s promoten.

Door mond- tot- mond- reclame is onze promotietafel later ook uitgebreid met diverse Zweedse camping, zoals u in de deelnemerslijst kunt terugvinden.

Dit alles heeft tot gevolg dat een kleinschalige hobby is uitgebreid tot een bezigheid, waarin veel tijd is gaan zitten. We doen dit alles graag, want we komen veel in contact met mensen, die net zoals wij de passie voor het hoge noorden hebben of die voor het eerst gaan. Wij kunnen hen, dankzij het uitgebreide assortiment brochures, flyers, folders, enz., van ruime informatie voorzien. 

We are Bep and Ron Lodérus (see picture). As tourists we visited Norway and Sweden for over 35 years, so we got a lot of knowledge about thr Scandinavian countries.

Ron has been secretary for the Dutch "Vereniging Nederland-Noorwegen" for about 6 years and was also their PR manager.

Together Bep and Ron went to some smaller trading fairs to promote the "Vereniging Nederland-Noorwegen and the camping sites that advertised in Kontaktlinjen, the club editorial from the "Vereniging Nederland-Noorwegen".

After Ron stepped down from his function at the "Vereniging Nederland-Noorwegen", Ron and Bep started, after a request of many camping sites (with Dutch owners), to promote them on different trading fairs. In co-operation with Innovation Norway they expanded with many brochures from different Norwegian regions.

We regularly got asked the question: "Why are there so few brochures about Sweden?"

Through the e-mail, we contacted Visit Sweden in Amsterdam, with the result that we now promote Sweden (general) and some Swedish regions.

By word of mouth promotion our presentation is later extended with several Swedish camping sites (see list of participants)

With the result that a small hobby has expanded to an activity, that takes up quite a lot of time. But we like to do it, because we come into contact with many people, who, just like us, have the passion for the north or are going for the first time, We can provide them, thanks to the wide range of brochures, flyers, etc..., with ample information